ZAPOSLI SE

Postani skrbnik urejene okolice podjetij in zelenih površin ali pomagaj pri pakiranju in drugih delih.

POSTANI PARTNER

Naroči storitve ali izdelke zaposlitvenega centra in na ta način poravnaj invalidsko kvoto.

ZAPOSLITVENI CENTER 

LJUTOMER

DONIRAJ

Prispevaj sredstva, znanja, dobrine ali čas in pomagaj ljudem z invalidnostjo.

Osnovni namen zaposlitvenega centra je zaposlovanje in usposabljanje invalidov, ki imajo pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih in tako doseči večjo stopnjo zaposlitve le-teh na področju pomurske regije. Invalidi v zaposlitvenem centru delajo na prilagojenih delovnih mestih. Vsem, ki imajo odločbo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu zaščitne zaposlitve ponujamo možnost zaposlitve. Za več informacij se obrnite na naš zaposlitveni center.

Podjetja z več kot 20 zaposlenih, ki ne zaposlujejo invalidov, so praviloma zavezanci za plačilo invalidske kvote. 

​

Omogočamo jim, da to plačilo nadomestijo deloma ali v celoti skozi naročilo storitev, izdelkov ali kooperacijskih del.

​

S tem lahko prihranijo več tisoč evrov stroškov letno in obenem podprejo invalide, jim dajo priložnost za delo in uporabljajo lokalne izdelke in storitve

Sodelovanje pri delu Zaposlitvenega centra in ZAVODA SKUPAJ LJUTOMER je možno na več načinov.

​

Lahko podprete delo z donacijami in prostovoljnimi prispevki ali se vključite kot prostovoljec.

​

Naša vizija je v prihodnje razviti nove oblike pomoči invalidom in podpreti inovativne ideje. 

NEKAJ BESED O NAS.

V Zavodu SKUPAJ LJUTOMER pomagamo ljudem z invalidnostjo, da najdejo službo in pridobijo nova znanja in pomoči, s katerimi se lažje vključijo v delo.

​

Skupaj s partnerji, strokovnjaki, podjetji in donatorji si prizadevamo, da imajo ob tem pozitivne občutke, ker so samostojni, ustvarjalni in prispevajo k uspehu.

STOPI V STIK>

E: info@zavodskupaj.si

Ormoška cesta 22

9240 Ljutomer 

T: 070 644 546

PARTNERJI PROJEKTA.

Nosilec projekta Zaposlitveni center Ljutomer je Društvo varnega zavetja Pomurja. Izvajalec dejavnosti je Zavod SKUPAJ Ljutomer.

​

Partner pri projektu je Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest.

​

Projekt je pridobil delno sofinanciranje Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj in Lokalne akcijske skupine Prlekija.

Naložno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - eu-skladi.si.

Zaposlitveni center je nastal v okviru operacije Zaposlitveni center Ljutomer. Namen operacije je bil ustanoviti Zaposlitveni center Ljutomer, ki bo usposabljal in zaposloval invalide, ki so upravičeni do zaposlitve v zaščiteni zaposlitvi, na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki bo prilagojeno njihovim delovnim sposobnostim in potrebam, ter s tem doseči večjo stopnjo zaposlitve invalidov v občini Ljutomer.  

​

Cilji operacije:

1.      Odprt Zaposlitveni center na področju Ljutomera

2.      Usposobljenost vsaj 5 invalidov za delo v zelenem programu in njihova zaposlitev

3.      Vzpostavljena mreža sodelovanja deležnikov v lokalni skupnosti in informirana lokalna skupnost

4.      Oblikovan »Model trženja »

​

Rezultati

1.      5 novo ustvarjenih delovnih mest za invalide do 31.5.2018 in 2 novo ustvarjena 

         dodatna delovna mesta za mentoriranje in upravljanje do 31.5.2018

2.      10 vključitev težje zaposljivih oseb v usposabljanje znotraj projekta, ki pokriva področje socialne vključenosti do 31.5.2018

​

Celotna vrednost operacije je znašala  46.423,14 €.

© 2018 ZAVOD SKUPAJ LJUTOMER